domů    historie    fotogalerie    literatura    akce    ostatní    kontakty  František Hrubín   život a dílo

Podlešanským mlýnem a jeho nejbližším okolím jsou spojeny osudy např. i básníka, tvůrce milostné a přírodní lyriky, autora veršů a pohádek pro děti Františka Hrubína. V době 1.světové války, když byl jeho otec povolán do armády, přestěhoval se se svou matkou do Lešan k jejímu otci - svému dědečkovi, kde tráví své dětství.

  Báseň „ S dívkou u podlešanské studánky“, kterou později napíše, se přímo váže k Podlešanskému mlýnu, neboť tuto studánku lze najít na příjezdové cestě k bývalé mlýnici, kde se její vodou osvěžovali mleči, přivážející svou úrodu.
 
Část díla „Včelí plást“ je věnována vzpomínce na jeho dědu.

Jeho poslední básní, inspirovanou místem svého dětství, byly „ Lešanské jesličky“.

 

Jan Morávek   život a dílo

Dnes si asi málokdo vybaví toto jméno, ale jeho román „Skalní plemeno“ byl dokonce zfilmován a spolu s dalšími významnými a úspěšnými romány  „Plavci na Sázavě“ a „Divočina“ tvoří volnou trilogii o údělu kameníků, lámajících posázavskou žulu, a také vorařském řemesle, nejčastějšími zdroji obživy dolního Posázaví té doby… též však o krutoti „pytlácké války“. Narodil se v Kamenném Přívoze (ve svých románech jej nazývá „Závoz“), obci, která je známá snad všem vodákům, a která je vzdálena jen několik kilometrů od Lešan.

  V románu „Zpáteční voda“ Morávek popisuje rod mlynářů, kteří byli násilím odvlečeni do panského mlýna v „Závoze“ právě z mlýna Podlešanského. Z tohoto mlynářského rodu pocházela Morávkova matka.

Více se můžete dozvědět v životopisechJan Kuba  
dílo

 

PTC 2007