domů    historie    fotogalerie    literatura    akce    ostatní    kontakty  Silvestr 2006

Silvestra v posledních letech téměř neslavím, ničí mě i v běžném dni pražský shon a stres. Byl bych blázen, abych právě poslední den v roce se vydal do pražských ulic – to už jsem párkrát zažil…

Kamarádka Jůlie, původem Tatarka, mi během odpoledne učinila návrh: „Chonza, pajďom v kastěl, budě zpěvy i koncert varchaní. Pajďom s Olgoj i Ljuboj.“ Fajn, pomyslel jsem si, zpěvy já rád a v kostele budu v tichu a bezpečí. Alespoň si srovnám v hlavě myšlenky, už je načase. Koncert měl začít v 11 večer, v 11.45 měl skončit a pak se mělo vyrazit někam do kopců, jak říkala Jůlie, abychom dobře viděli ohňostroj. V 10.45 jsem stál před kostelem a čekal na děvčata z Tatarstánu, Moskvy a blíže nespecifikovaného místa výskytu. Těšil jsem se na holky. Olze je padesát a je lékařkou, Ljuba asi pětatřicetiletou gynekoložkou a Jůlie správce operačního systému, vystudovala v Praze a je z ní jedenatřicetiletá inženýrka. Kde se to v těch ženskejch bere, pomyslel jsem si, že to všechny dotáhly dál než já ? Musím se jich zeptat, jestli jim doma taky pouštěj Mrazíka…

Jasně! Právě mi došla smska od Jůlie, že ještě na Malostranském náměstí čekají s Olgou na Ljubu. Později jsem pochopil proč…

„Juli, za pár minut to začíná, jdu dovnitř, budu držet místa“ pravím naivně s jiskrou v oku. Opravdu se těším… udělal jsem dobře, že jsem přišel včas. Holky jsou nespolehlivý na celým světě, to maj společný… ha ha ha… těší mě to, neboť jsem si častokrát říkal, že bych si měl namluvit děvče z rozvojové země, ta by si mě vážila! Naštěstí jsem byl línej se naučit rusky. Vlastně jsem z ruštiny propadl.

Vstupuji těžkými dveřmi dovnitř a několika rychlými kroky předbíhám klečící a ty, kteří si myjí prsty v malé kádi. Nechápu je, já si umyl ruce doma v teplý vodě a teď jsem v pohodě. Sedám na poslední lavici a šibalsky se rozhlížím. „Dostal jsem vás, starouši…“ a vyndavám svůj mobilní telefon za účelem pořízení fotografie belhající se stařenky s hlavou v šátku. Kdepak, technika jde dopředu mílovýmí kroky. Můj xenonový blesk stařenu oslnil, až zavrávorala. Tiše mě proklela.

Několik ministrantů mne obestoupilo i s lavicí, a dalo mi jasně najevo, že to byla moje poslední fotka v kostele. Slíbil jsem, že fotit už nebudu a přihodil jsem nabídku, že dokonce ztlumím zvonění, aby viděli, že jsem přišel v dobré víře.

Však nejsem věřící, a tak nemohu za to, že se v kostele neumím chovat... Ovšem úplně jinak to viděl asi osmdesátiletý stařík, klečící vedle mě. Omylem jsem si v lavici po usednutí dal nohu na klekátko, přičemž z levé strany zasvištěla hůlka takovou rychlostí, že než jsem si uvědomil, že se zastavila o můj kotník, už se zpíval druhý žalm. Pronikavá bolest projela zmrzlým kotníkem a noha klesla odevzdaně k dlažbě... ale to už přede mnou stála nepůvabná slečna v dlouhé sukni a s přísným pohledem se mě tázala: „Vy nezpíváte?!!“, přičemž mi vyrvala liturgický zpěvník z prokřehlé ruky a nasadila tón sirény požárního sboru.

Znejistěl jsem.

Ano, poslední den v roce je vhodný k bilancování dní uplynulých, ovšem představoval jsem si to poněkud jinak. Nevím proč, ale v kostele karmelitek na Hradčanském náměstí mrzlo až praštělo, a za okny se ozýval jeden výbuch za druhým. To už trpěl nejen můj kotník, ale též moje uši.


Siréna v sukni a dělbuchy asijské výroby byly v jasné disharmonii. Copak to nikdo neslyší, tázal jsem se sám sebe, a zkoušel přimět trochu krve ke vstupu do posledních článků mých prstů. Byl jsem na pokraji zhroucení a bohoslužba teprve začíná...

S láskou jsem vzpomínal na roky, kdy jsem poslední noc trávil mezi skupinkami podnapilých turistů, kteří mi lezli na nervy svým hlasitým projevem. Vždy se ale dalo někam poodejít, zacpat si uši nebo skočit na tramvaj. Tady je to jiné. Uvědomil jsem si, že Siréna po mé pravici přidává na hlase a sveřepý stařík s hůlkou byl jako skála. Odsud se nedostanu, zhrozil jsem se a podíval se nenápadně na hodinky. Bylo deset minut po jedenácté.

V kostele byla taková kláda, že Siréně pára vycházející z úst přimrzala ke chmýří pod nosem. Evidentně jí to však k mé velké lítosti nebránilo v nalistování dalšího žalmu.

„Modleme se!“ zaznělo kostelem a celá řada šla na kolena. Znejistěl jsem podruhé. Chvilka zaváhání však stačila upoutat pozornost věřícího s hůlkou. „Na kolena!“ zařval a křivým prstem ukázal k zemi. Chtělo se mi brečet. Jediné, co mě drželo v naději, byla blížící se půlnoc. Nemůžou nás tu přeci držet do rána?

Vzpomínal jsem na dětství, kdy jsem pro svou prostořekost a zlobení klečíval v koutě na teplém koberci s květinovým vzorem a rodičům vyčítal hrubé zacházení. V kostele jsem se ani neohřál a už jsem klečel zase. Dědek zjevně pookřál. Celoživotním tréninkem a výškou 160 cm, gymnastickým způsobem poklekával a vstával tak lehce, že jsem si se svými 38 lety a 80 ranními kliky denně připadal trapně.

Zprava přiklekla Siréna…

Ó Bože, nebeský Otče, budiž této noci ochranou mou; odvrať ode mne všechna nebezpečenství, aby ni žádná nehoda k příbytku mému se nepřiblížila…

Táhlý zvuk kostelních dveří ostře prořízl boží atmosféru svatostánku. Nic nemohlo zabránit klečícím v pootočení hlavy doleva směrem ke vstupu, kde mohli spatřit zjevení, na které dosmrti nezapomenou. Tři komsomolky v podroušeném stavu právě vstoupily dovnitř, každá obtěžkána igelitkou Albert. Obsah tašek nebylo těžké uhodnout.

Začal jsem se modlit, aby si mě nevšimly… Pozdě!

Jůlie zaostřila a ukazuje jedné z děvčat k mé lavici. Gynekoložka vrávoravým krokem vykročila směrem ke mně, zatímco její ruka zmizela v modré tašce. V kostele nastalo hrobové ticho. Takové představení nepoznali ani ve Vatikánu.

Obávám se nejhoršího, přestává mi být zima... Už stojí přede mnou pod dohledem důchodce, Sirény a vlastně celého kostela. V jedné ruce Moskovskoje Igristoje, v druhé dva umělohmotné kelímky, které pokládá přede mě mezi bible na stoleté dřevo.

Ježíši, můj Spasiteli! Božský Vykupiteli, smiluj se nade mnou! – Pane, buď mi milostiv!“ …vzdechy umírajícího mi tekou mozkovými závity…

Jediným máchnutím hůlky děděk vyčistil dřevo od plastu i biblí a vražedným pohledem si změřil nejdříve ženštinu a potom mne. Pak skrze zuby cosi procedil, však jeho pekelné výrazy spolkl řev Sirény. Bubínek pravého ucha se se mnou rozloučil při vysokém C.

To už bylo asi moc i na hluchého rváče s hůlkou, kterou prvně zaútočil do svých řad. Zřejmě ho svým výkonem připravila o zbytky sluchu, a tak svoji újmu nechtěl nechat bez odplaty.
Využil jsem chvilky nepozornosti a protáhl se Siréně z lavice do volného prostoru. Bohužel právě v okamžiku, kdy rudoarmějka chtěla završit seznámení se mnou přípitkem z lahve.

Hluchý, zmrzlý i zpocený zároveň, přeskakoval jsem klečící věřící s Ljubou pevně svírající mě i lahev moku na zádech, s lákavou vidinou Hradčanského náměstí plného uřvaných turistů, rozbitých lahví a utržených rukou. Nebylo však možné déle se zdržeti v kostele, neboť kněz, rozvzpomenuv si na povinnou četbu o křižácích, řadil ministranty do podivného uskupení.

Zastavil mě až úsměv Jůlie u vstupních dvěří. Nikdy bych nevěřil, jaký šajn může hodit zlatý zub nasvícený kostelní svíčkou. Oslněn a zmaten vypotácel jsem se na dlažbu před kostelem.

Přilétivší dělbuch z hrůzné noci po výbuchu u mého levého kotníku mi roztrhl poslední zdravý bubínek, čímž mne uvedl do naprostého klidu.

Poklekl jsem a rozplakal se.

Zlaté silvestrovské pořady Tv Nova …


 

 

PTC 2007