domů    historie    fotogalerie    literatura    akce    ostatní    kontakty  

 

  V sekci historie bych Vás rád seznámil s mlynářským rodem Žižků, hlavně s posledním zástupcem tohoto rodu, Jaroslavem Žižkou a jeho rodinou, kteří si díky 2.světové válce a následném nástupu komunistů k moci užili takové množství křivd, že by to stačilo k napsání několika románů. Ovšem dokumentů je tolik a času k nastudování tak málo... Až si vše důkladně nastuduji, jistě to shrnu v nějaké dokumentární podobě. Prozatím se můžete alespoň nechat inspirovat dokumenty, které postupně do této sekce zařazujeme a následně je budeme řadit posloupně tak, jak historie napsala…

 


 

Fotografie z poloviny dvacátých let 20.století
Fotografie z poloviny dvacátých let 20.století

 

Sýpka po opravě kolem r. 1946
Sýpka po opravě kolem r. 1946

 

Stodola po opravě kolem roku 1946
Stodola po opravě kolem roku 1946

 

Obytná budova po opravě kolem r. 1946
Obytná budova po opravě kolem r. 1946

 

Zápis Václava Žižky - 30.listopadu 1819.a
Zápis Václava Žižky - 30.listopadu 1819.a

 

Zápis Václava Žižky - 30.listopadu 1819.b
Zápis Václava Žižky - 30.listopadu 1819.b

 

Kvitance - 1.února 1866.a
Kvitance - 1.února 1866.a

 

Kvitance - 1.února 1866.b
Kvitance - 1.února 1866.b

 

Kvitance - 20.června 1869
Kvitance - 20.června 1869

 

Zápis Waclawa Zissky - 13.května 1875.a
Zápis Waclawa Zissky - 13.května 1875.a

 

Zápis Waclawa Zissky - 13.května 1875.b
Zápis Waclawa Zissky - 13.května 1875.b

 

Zápis Waclawa Zissky - 13.května 1875.c
Zápis Waclawa Zissky - 13.května 1875.c

 

Zápisy práva zástavního 1876
Zápisy práva zástavního 1876

 

Dlužní úpis - 2.března 1876.a
Dlužní úpis - 2.března 1876.a

 

Dlužní úpis - 2.března 1876.b
Dlužní úpis - 2.března 1876.b

 

Dlužní úpis - 2.března 1876.c
Dlužní úpis - 2.března 1876.c

 

Kvitance - 19.října 1898
Kvitance - 19.října 1898

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.a
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.a

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.b
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.b

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.c
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.c

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.d
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.d

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.e
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.e

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.f
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.f

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.g
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.g

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.h
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.h

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.ch
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.ch

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.i
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.i

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.j
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.j

 

Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.k
Smlouva svatební a postupní - 30.června 1899.k

 

Kvitance - 7.srpna 1899.a
Kvitance - 7.srpna 1899.a

 

Kvitance - 7.srpna 1899.b
Kvitance - 7.srpna 1899.b

 

Soudní usnesení - 6.září 1899
Soudní usnesení - 6.září 1899

 

Dekret opatrovníka - 4.října 1899
Dekret opatrovníka - 4.října 1899

 

Platební rozkaz - 6.října 1899.a
Platební rozkaz - 6.října 1899.a

 

Platební rozkaz - 6.října 1899.b
Platební rozkaz - 6.října 1899.b

 

Kvitance - 16.září 1901.a
Kvitance - 16.září 1901.a

 

Kvitance - 16.září 1901.b
Kvitance - 16.září 1901.b

 

Kvitance - 22.ledna 1903.a
Kvitance - 22.ledna 1903.a

 

Kvitance - 22.ledna 1903.b
Kvitance - 22.ledna 1903.b

 

Zápis pohledávek na usedlosti - 26.listopadu 1903
Zápis pohledávek na usedlosti - 26.listopadu 1903

 

Výmazná listina - 12.dubna 1904
Výmazná listina - 12.dubna 1904

 

Duplikát Kvitance - 19.října 1904
Duplikát Kvitance - 19.října 1904

 

Mocný list - 21.června 1906
Mocný list - 21.června 1906

 

Usnesení - 14.listopadu 1906
Usnesení - 14.listopadu 1906

 

Usnesení - 15.září 1913
Usnesení - 15.září 1913

 

Žádost o provozování živnosti šrotovací - 4.12.1916.a
Žádost o provozování živnosti šrotovací - 4.12.1916.a

 

Žádost o provozování živnosti šrotovací - 4.12.1916.b
Žádost o provozování živnosti šrotovací - 4.12.1916.b

 

Smlouva o dani z vodní síly podniku - 6.ledna 1923.a
Smlouva o dani z vodní síly podniku - 6.ledna 1923.a

 

Smlouva o dani z vodní síly podniku - 6.ledna 1923.b
Smlouva o dani z vodní síly podniku - 6.ledna 1923.b

 

Protokol - 11.září 1928.a
Protokol - 11.září 1928.a

 

Protokol - 11.září 1928.b
Protokol - 11.září 1928.b

 

Protokol - 11.září 1928.c
Protokol - 11.září 1928.c

 

Daň z vodní síly podniku - 4.září 1931.a
Daň z vodní síly podniku - 4.září 1931.a

 

Daň z vodní síly podniku - 4.září 1931.b
Daň z vodní síly podniku - 4.září 1931.b

 

Daň z vodní síly podniku - 4.září 1931.c
Daň z vodní síly podniku - 4.září 1931.c

 

Usnesení - 9.listopadu 1933.a
Usnesení - 9.listopadu 1933.a

 

Usnesení - 9.listopadu 1933.b
Usnesení - 9.listopadu 1933.b

 

Platební rozkaz - 21.srpna 1934.a
Platební rozkaz - 21.srpna 1934.a

 

Platební rozkaz - 21.srpna 1934.b
Platební rozkaz - 21.srpna 1934.b

 

0devzdací listina - 22.9.1938.a
0devzdací listina - 22.9.1938.a

 

Odevzdací listina - 22.9.1938.b
Odevzdací listina - 22.9.1938.b

 

Smlouva postupní - 19.května 1939.a
Smlouva postupní - 19.května 1939.a

 

Smlouva postupní - 19.května 1939.b
Smlouva postupní - 19.května 1939.b

 

Smlouva postupní - 19.května 1939.c
Smlouva postupní - 19.května 1939.c

 

Smlouva postupní - 19.května 1939.d
Smlouva postupní - 19.května 1939.d

 

Smlouva postupní - 19.května 1939.e
Smlouva postupní - 19.května 1939.e

 

Smlouva postupní - 19.května 1939.f
Smlouva postupní - 19.května 1939.f

 

Smlouva postupní - 19.května 1939.g
Smlouva postupní - 19.května 1939.g

 

Smlouva postupní - 19.května 1939.h
Smlouva postupní - 19.května 1939.h

 

Propuštění z otcovské moci - 19.května 1939
Propuštění z otcovské moci - 19.května 1939

 

Knihovní návrh - 28.května 1940.a
Knihovní návrh - 28.května 1940.a

 

Knihovní návrh - 28.května 1940.b
Knihovní návrh - 28.května 1940.b

 

Výpis z pozemkové knihy 14.března 1941.a
Výpis z pozemkové knihy 14.března 1941.a

 

Výpis z pozemkové knihy 14.března 1941.b
Výpis z pozemkové knihy 14.března 1941.b

 

Výpis z pozemkové knihy 14.března 1941.c
Výpis z pozemkové knihy 14.března 1941.c

 

Výmazné prohlášení - 24.března 1941.a
Výmazné prohlášení - 24.března 1941.a

 

Výmazné prohlášení - 24.března 1941.b
Výmazné prohlášení - 24.března 1941.b

 

Výmazné prohlášení - 24.března 1941.c
Výmazné prohlášení - 24.března 1941.c

 

Zápis do pozemkové knihy - 10.6.1941.a
Zápis do pozemkové knihy - 10.6.1941.a

 

Zápis do pozemkové knihy - 10.6.1941.b
Zápis do pozemkové knihy - 10.6.1941.b

 

Zápis do pozemkové knihy - 10.6.1941.c
Zápis do pozemkové knihy - 10.6.1941.c

 

Žádost o knihovní zápisy - 10.6.1941.a
Žádost o knihovní zápisy - 10.6.1941.a

 

Žádost o knihovní zápisy - 10.6.1941.b
Žádost o knihovní zápisy - 10.6.1941.b

 

Žádost o knihovní zápisy - 10.6.1941.c
Žádost o knihovní zápisy - 10.6.1941.c

 

Křestní a rodný list - 24.dubna 1942
Křestní a rodný list - 24.dubna 1942

 

Domovský list - 30.dubna 1942
Domovský list - 30.dubna 1942

 

Potvrzení o vystěhování - 29.června 1942
Potvrzení o vystěhování - 29.června 1942

 

Domovský list - 8.září 1942
Domovský list - 8.září 1942

 

Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.a
Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.a

 

Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.b
Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.b

 

Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.c
Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.c

 

Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.d
Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.d

 

Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.e
Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.e

 

Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.f
Záložna Lešany_vkladní knížka od r. 1943.f

 

Výměr Pozemkového úřadu - 24.března 1943.a
Výměr Pozemkového úřadu - 24.března 1943.a

 

Výměr Pozemkového úřadu - 24.března 1943.b
Výměr Pozemkového úřadu - 24.března 1943.b

 

Potvrzení o vystěhování - 3.září 1943
Potvrzení o vystěhování - 3.září 1943

 

Vklad vlastnického práva pro Deutsche Reich - 6.října 1943.a
Vklad vlastnického práva pro Deutsche Reich - 6.října 1943.a

 

Vklad vlastnického práva pro Deutsche Reich - 6.října 1943.b
Vklad vlastnického práva pro Deutsche Reich - 6.října 1943.b

 

Dopis Ministerstvu vnitra - 9.listopadu 1945
Dopis Ministerstvu vnitra - 9.listopadu 1945

 

Žádost o navrácení majetku - 9.11.1945
Žádost o navrácení majetku - 9.11.1945

 

Registrační průkaz - 17.listopadu 1945.a
Registrační průkaz - 17.listopadu 1945.a

 

Registrační průkaz - 17.listopadu 1945.b
Registrační průkaz - 17.listopadu 1945.b

 

Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_AŽ - 6.dubna 1946.a
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_AŽ - 6.dubna 1946.a

 

Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_AŽ - 6.dubna 1946.b
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_AŽ - 6.dubna 1946.b

 

Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_AŽ - 6.dubna 1946.c
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_AŽ - 6.dubna 1946.c

 

Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_JŽ - 6.dubna 1946.a
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_JŽ - 6.dubna 1946.a

 

Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_JŽ - 6.dubna 1946.b
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_JŽ - 6.dubna 1946.b

 

Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_JŽ - 6.dubna 1946.c
Přihláška k soupisu nepřátelského majetku_JŽ - 6.dubna 1946.c

 

Vyúčtování stavebních prací - 7.června 1946.a
Vyúčtování stavebních prací - 7.června 1946.a

 

Vyúčtování stavebních prací - 7.června 1946.b
Vyúčtování stavebních prací - 7.června 1946.b

 

Potvrzení o provedení rekonstrukce - 17.června 1946
Potvrzení o provedení rekonstrukce - 17.června 1946

 

Splátkový výkaz č.1 - říjen 1946
Splátkový výkaz č.1 - říjen 1946

 

Splátkový výkaz č.2 - říjen 1946
Splátkový výkaz č.2 - říjen 1946

 

Splátkový výkaz č.3- 29.listopadu 1946
Splátkový výkaz č.3- 29.listopadu 1946

 

Splátkový výkaz č.4 - 7.prosince 1946
Splátkový výkaz č.4 - 7.prosince 1946

 

Policejní přihláška - 12.12.1946.a
Policejní přihláška - 12.12.1946.a

 

Policejní přihláška - 12.12.1946.b
Policejní přihláška - 12.12.1946.b

 

Vyčíslení škod Německou armádou - 21.února 1947.a
Vyčíslení škod Německou armádou - 21.února 1947.a

 

Vyčíslení škod Německou armádou - 21.února 1947.b
Vyčíslení škod Německou armádou - 21.února 1947.b

 

Vyčíslení škod způsobených R.A. - 21.února 1947
Vyčíslení škod způsobených R.A. - 21.února 1947

 

Vysvědčení o národní spolehlivosti - 20.července 1947
Vysvědčení o národní spolehlivosti - 20.července 1947

 

Vysvědčení zachovalosti pro účely myslivecké zkoušky - 20.července 1947
Vysvědčení zachovalosti pro účely myslivecké zkoušky - 20.července 1947

 

Domovský list - 20.července 1947
Domovský list - 20.července 1947

 

Potvrzení o držení zbraní - 18.června 1948
Potvrzení o držení zbraní - 18.června 1948

 

Účet za práci lakýrnickou a malířskou - 9.7.1948
Účet za práci lakýrnickou a malířskou - 9.7.1948

 

Žádost o vyčíslení válečných škod - 13.září 1948
Žádost o vyčíslení válečných škod - 13.září 1948

 

Záložna_splátka půjčky - 20.srpna 1951
Záložna_splátka půjčky - 20.srpna 1951

 

Odnětí loveckého lístku - 2.října 1951
Odnětí loveckého lístku - 2.října 1951

 

Potvrzení o občanství ČR_Jaroslava Žižková - 16.3.1957
Potvrzení o občanství ČR_Jaroslava Žižková - 16.3.1957

 

Potvrzení o občanství ČR_rodina Žižkova - 26.4.1957
Potvrzení o občanství ČR_rodina Žižkova - 26.4.1957

 

Životopis rodiny Žižkovy - 7.9.1958.a
Životopis rodiny Žižkovy - 7.9.1958.a

 

Životopis rodiny Žižkovy - 7.9.1958.b
Životopis rodiny Žižkovy - 7.9.1958.b

 

Žádost o vykoupení RD Hvězdonice - 14.9.1959
Žádost o vykoupení RD Hvězdonice - 14.9.1959

 

Zamítnutí odvolání - 7.ledna 1960
Zamítnutí odvolání - 7.ledna 1960

 

Usnesení - 28.září 1960
Usnesení - 28.září 1960

 

Vyvlastnění-Finanční odbor rady ONV Benešov - 8.2.1963.a
Vyvlastnění-Finanční odbor rady ONV Benešov - 8.2.1963.a

 

Vyvlastnění-Finanční odbor rady ONV Benešov - 8.2.1963.b
Vyvlastnění-Finanční odbor rady ONV Benešov - 8.2.1963.b

 

Žádost o finanční odškodnění - 17.června 1968
Žádost o finanční odškodnění - 17.června 1968

 

Dopis FO ONV Benešov - 7.října 1968
Dopis FO ONV Benešov - 7.října 1968

 

Dopis manželům Žižkovým - 7.října 1968
Dopis manželům Žižkovým - 7.října 1968

 

Žádost o proplacení usedlosti - 18.listopadu 1968
Žádost o proplacení usedlosti - 18.listopadu 1968

 

Znalecký posudek - 26.srpna 1969.a
Znalecký posudek - 26.srpna 1969.a

 

Znalecký posudek - 26.srpna 1969.b
Znalecký posudek - 26.srpna 1969.b

 

Znalecký posudek - 26.srpna 1969.c
Znalecký posudek - 26.srpna 1969.c

 

Znalecký posudek - 26.srpna 1969.d
Znalecký posudek - 26.srpna 1969.d

 

Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.a
Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.a

 

Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.b
Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.b

 

Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.c
Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.c

 

Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.d
Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.d

 

Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.e
Dotazník uchazeče o byt - 5.listopadu 1973.e

 

Dopis V.Lesenický - 16.června 1976
Dopis V.Lesenický - 16.června 1976

 

Dopis V.Lesenický - 3.července 1976
Dopis V.Lesenický - 3.července 1976

 

Obálka Žižka-Lesenický - 1976.a
Obálka Žižka-Lesenický - 1976.a

 

Obálka Žižka-Lesenický - 1976.b
Obálka Žižka-Lesenický - 1976.b

 

Obálka Žižka-Lesenický - 1976.c
Obálka Žižka-Lesenický - 1976.c

 

Obálka Žižka-Lesenický - 1976.d
Obálka Žižka-Lesenický - 1976.d

 

Historie sepsaná posledním mlynářem Jaroslavem Žižkou r. 1976.a
Historie sepsaná posledním mlynářem Jaroslavem Žižkou r. 1976.a

 

Historie sepsaná posledním mlynářem Jaroslavem Žižkou r. 1976.b
Historie sepsaná posledním mlynářem Jaroslavem Žižkou r. 1976.b

 

Žádost o pomoc ÚV KSČ - 1986.a
Žádost o pomoc ÚV KSČ - 1986.a

 

Žádost o pomoc ÚV KSČ - 1986.b
Žádost o pomoc ÚV KSČ - 1986.b

 

Žádost o peněžitou zálohu-příloha
Žádost o peněžitou zálohu-příloha

 

Panství Lešanské - poznámka
Panství Lešanské - poznámka

 

PTC 2007